Privacybeleid

Deze website is eigendom van E CONSULTING VOF (ondernemingsnummer 0806292407)

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

E CONSULTING VOF verzamelt via deze website gegevens die u zelf meedeelt via het contactformulier of per mail zoals uw naam, e-mail, telefoonnummer, straatnaam/-nummer, postcode/gemeente, het type huishoudelijke hulp die u zoekt en de extra informatie die u meedeelt in kader van uw aanvraag naar huishoudelijke hulp.

Er wordt ook informatie over uw computerhardware en -software verzameld door E CONSULTING VOF. Deze informatie kan bevatten: uw IP-adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en websiteadressen.

E CONSULTING VOF raadt u aan de privacy verklaringen te lezen van de websites die u kiest te bezoeken vertrekkend vanaf deze website zodat u kunt begrijpen hoe die websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. E CONSULTING VOF is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten deze website en de aan E CONSULTING VOF gerelateerde websites.

Gebruik van uw Persoonsgegevens

E CONSULTING VOF verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens enerzijds om deze website te beheren en anderzijds om de door u gevraagde diensten (huishoudelijke hulp tegen betaling met dienstencheques) verder te inventariseren, aan te bieden en uiteindelijk indien mogelijk te leveren.

Deze informatie wordt gebruikt door E CONSULTING VOF dus gebruikt om de diensten optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de diensten te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de website.

Deze diensten worden aangeboden door werknemers in dienst van PoetsCo (onderdeel van STUDIECO VOF) of een ander bedrijf waar E CONSULTING VOF mee samenwerkt die eveneens tot doel hebben u huishoudelijke hulp tegen betaling met dienstencheques aan te bieden. De bedrijven waar E CONSULTNG VOF mee samenwerkt, bekomen uw gegevens met dit doel en zullen u in alle gevallen rechtstreeks contacteren.

U heeft ten alle tijden het recht om uw aanvraag in te trekken. Dit verzoek kan via hetzelfde contactformulier maar ook telefonisch (+32484927897) of per email (prospect@dienstencheque-dienstencheques.be) meegedeeld worden.

Dezelfde mogelijkheden zijn van toepassing indien u:

  • inzage in uw gegevens wenst;
  • uw gegevens wenst te verbeteren;
  • de verwerking van uw gegevens wenst te beperken;
  • bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • uw gegevens wenst over te dragen;
  • kenbaar wenst te maken dat uw gegevens niet onderworpen mogen worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

en dit enkel voor zover het toepasselijke wettelijke kader deze mogelijkheden biedt en van toepassing binnen deze context.

Conform de toepasselijke wetgeving zal E CONSULTING VOF uw vraag binnen maximaal één maand opvolgen tenzij het over een complex verzoek gaat, in welk geval E Consulting de termijn met twee maanden kan verlengen nadat u als betrokkene hiervan op de hoogte gebracht bent in de eerste maand volgend op uw aanvraag. Wanneer E Consulting kan aantonen dat uw verzoek duidelijk ongegrond of of buitensporig is mag zij uw verzoek negeren en/of een administratieve kost aanrekenen van 121 euro (incl. 21% BTW) voor het bezorgen van een antwoord.

Uw gegevens worden bijgehouden tot u hetzij uw vraag expliciet intrekt volgens één van bovenstaande manieren, hetzij een termijn van zes maanden na uw initiële aanvraag verlopen is (behoudens expliciete toestemming van uw zijde per e-mail om deze periode te verlengen met een volgende periode van zes maanden) en hier geen concrete dienstverlening op gevolgd is geleverd door PoetsCo of een andere bedrijf waar E ECONSULTING VOF mee samenwerkt.

In geval er wel een concrete dienstverlening volgt op uw aanvraag en u dus klant geworden bent bij PoetsCo of een ander bedrijf waar E CONSULTING VOF mee samenwerkt, geeft u bij deze ook de toestemming om uw gegevens te gebruiken in functie van het klantenbeheer noodzakelijk voor de praktische organisatie van uw huishoudelijke hulp tegen betaling met dienstencheques.

De bewaartermijn van uw gegevens wordt in dat geval bepaald door de wettelijke bewaartermijnen ter zake waaronder doch niet exclusief de sociaal rechterlijke, arbeidsrechtelijke en boekhoudkundige/fiscale bewaartermijnen.